GiAB har som policy att ta fram miljövänliga produkter i samarbete med våra kunder efter deras krav och specifikationer.

GiAB ska sträva efter att skapa miljövänlig arbetsmiljö med våra produkter. Miljöarbetet skall ha högsta prioritet. Vi ska i samarbete med våra kunder och tillverkare ta fram så miljövänliga produkter som möjligt.

GiAB skall följa gällande lagstiftning och normer för miljöskydd och arbetsmiljö.

Vi på GiAB ställer höga krav på våra tillverkare att vi i möjligaste mån tar fram miljövänliga alternativ till våra kunder.