Renings salt och granulat för Aluminium legeringar.